Siaka Omole

Member Information Full Name Siaka Omole – Father Lasisi Omole Mother Olayemi Omole Siblings ♂️ Sadiku Omole, ♀️ Sidikatu Omole, ♀️ Alimat Omole, ♀️ Sabitu Omole, ♂️ Mukaila Omole