Sadiku Omole

Member Information Full Name Sadiku Omole – Father Lasisi Omole Mother Olayemi Omole Siblings ♂️ Siaka Omole, ♀️ Sidikatu Omole, ♀️ Alimat Omole, ♀️ Sabitu Omole, ♂️ Mukaila Omole