Sabitu Omole

Member Information Full Name Sabitu Omole – Father Lasisi Omole Mother Olayemi Omole Siblings ♂️ Sadiku Omole, ♂️ Siaka Omole, ♀️ Sidikatu Omole, ♀️ Alimat Omole, ♂️ Mukaila Omole