Mama Alakara(iregun)

Member Information Full Name Mama Alakara(iregun) – Spouse#1NameJosiah AjayiChildren ♂️ Folorunsho Ajayi (deceased), ♀️ Mama mission, ♀️ Idowu (Mama Seye), ♂️ Akin Ajayi (deceased)