Disu Omole

Member Information Full Name Disu Omole – Father Gbadamasi Omole Mother Iya Ikoti (aka Iya Iloringbon) Siblings ♀️ Saada Omole